Menéndez Rodríguez, A. M. (2020). Arredor do pergamiño Vindel. Fondos significativos na biblioteca da RAG. Boletín Da Real Academia Galega, (381), 317–323. https://doi.org/10.32766/brag.381.800