Alonso Pintos, S. (2020). A liña do galego literario na gramáticade Carballo Calero. Boletín Da Real Academia Galega, (381), 229–238. https://doi.org/10.32766/brag.381.794