Alonso Montero, X. (2019). A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre o seu inicial agaleguismo e outras notas. Boletín Da Real Academia Galega, (380), 291–299. https://doi.org/10.32766/brag.380.774