Arias Chachero, P. (2019). A aventura de editar na primeira posguerra, e dalgunhas relacións de Aquilino Iglesia Alvariño cos homes da Benito Soto. Boletín Da Real Academia Galega, (380), 275–290. https://doi.org/10.32766/brag.380.773