Arias Vilas, F. (2019). Fraguas e a arqueoloxía galega na segunda metade do s. XX. Boletín Da Real Academia Galega, (380), 145–155. https://doi.org/10.32766/brag.380.764