Angueira, A. (2017). Morales na revisión do Rexurdimento. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 551–570. https://doi.org/10.32766/brag.378.711