Freixeiro Mato, X. R. (2017). Percurso vital e intelectual dun galeguista exemplar. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 441–447. https://doi.org/10.32766/brag.378.704