Dasilva, X. M. (2017). Carlos Casares e a tradución como ponte intercultural. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 393–409. https://doi.org/10.32766/brag.378.699