Valls, F. (2017). Carlos Casares nos outros sistemas literarios españoles. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 367–392. https://doi.org/10.32766/brag.378.698