Torres Queiruga, A. (2017). A presenza do relixioso en Carlos Casares. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 337–348. https://doi.org/10.32766/brag.378.696