Baamonde, A. (2017). Intelectuais e autonomía. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 321–336. https://doi.org/10.32766/brag.378.695