López Silva, I. (2017). A muller como tema nos textos non ficcionais de Carlos Casares. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 259–270. https://doi.org/10.32766/brag.378.690