López-Casanova, A. (2017). Carlos Casares en Compostela: formacion, compromiso e manifestación. Boletín Da Real Academia Galega, (378), 13–23. https://doi.org/10.32766/brag.378.671