Ferro Ruibal, X. (2016). Cervantes e o ’Quixote’. A invención do humorismo. Boletín Da Real Academia Galega, (377), 389–400. https://doi.org/10.32766/brag.377.517