Feijoo Ares, V. (2016). Novas aplicacións informáticas para recoller, normalizar e difundir a toponimia de Galicia. Estados dos proxectos. Boletín Da Real Academia Galega, (377), 333–364. https://doi.org/10.32766/brag.377.515