Fernández Pérez-Sanjulián, C. (2016). "Andando a terra" ou a construcción dun espazo simbólico. Boletín Da Real Academia Galega, (377), 99–112. https://doi.org/10.32766/brag.377.500