López Foxo, M. (2016). A poesía última de Manuel María. Os libros que abren o seu canto final. Boletín Da Real Academia Galega, (377), 51–60. https://doi.org/10.32766/brag.377.496