Villares, R. (2015). Pondal, o bardo céltico. Boletín Da Real Academia Galega, (376), 405–414. https://doi.org/10.32766/brag.376.481