Fernández Freixanes, V. (2015). Lembranza do vello profesor. Boletín Da Real Academia Galega, (376), 379–384. https://doi.org/10.32766/brag.376.478