Villares, R. (2015). Xenealoxía dunha institución: Consello da Cultura Galega e réxime autonómico. Boletín Da Real Academia Galega, (376), 287–306. https://doi.org/10.32766/brag.376.473