Ferro Ruibal, X. (2015). Filgueira Valverde, un profesor-alcalde nas Cortes. Boletín Da Real Academia Galega, (376), 129–182. https://doi.org/10.32766/brag.376.467