Fernández Rei, F. (2015). O galego de Filgueira Valverde. Boletín Da Real Academia Galega, (376), 85–103. https://doi.org/10.32766/brag.376.464