Acuña, A. (2015). Cidades literarias (e polixenealóxicas) na narrativa de Xosé Filgueira Valverde. Boletín Da Real Academia Galega, (376), 45–58. https://doi.org/10.32766/brag.376.461