Ferro Ruibal, X. (2014). ’Léxico mariñeiro de Cedeira: memoria e esperanza’ de Xavier Rodríguez Vergara. Boletín Da Real Academia Galega, (375), 281–286. https://doi.org/10.32766/brag.375.457