Axeitos, X. L. (2014). O Sarmiento exhumado por Pintos, precursor do rexurdir de Galicia. Boletín Da Real Academia Galega, (375), 253–256. https://doi.org/10.32766/brag.375.453