Alonso Montero, X. (2014). Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas. Boletín Da Real Academia Galega, (375), 105–118. https://doi.org/10.32766/brag.375.444