Monteagudo, H. (2013). "Cuita grand’e cuidado" (A 32) / "Coita grand’e coydado" (B 174) estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos. Boletín Da Real Academia Galega, (374), 209–299. https://doi.org/10.32766/brag.374.430