Barreiro Fernández, X. R. (2012). Paz-Andrade, unha visión integral de Galicia. Boletín Da Real Academia Galega, (373), 313–315. https://doi.org/10.32766/brag.373.417