Vence, X. (2012). Valentín Paz-Andrade, na urxencia da tarefa interminábel, no concreto da totalidade inabarcábel. Boletín Da Real Academia Galega, (373), 295–300. https://doi.org/10.32766/brag.373.414