Ferreiro Fente, G. (2012). A oración da montaña. Valentín Paz-Andrade, anacronías e ucronías dun poeta rescatado. Boletín Da Real Academia Galega, (373), 215–224. https://doi.org/10.32766/brag.373.409