González González, M. (2010). Uxío Novoneyra coa lingua do seu pobo. Boletín Da Real Academia Galega, (371), 281–285. https://doi.org/10.32766/brag.371.367