Reza, X. B. (2010). Natureza e paisaxe do Courel. Boletín Da Real Academia Galega, (371), 235–245. https://doi.org/10.32766/brag.371.361