Patiño, A. (2010). Escritura do corpo: os ’poemas caligráficos’. Boletín Da Real Academia Galega, (371), 217–232. https://doi.org/10.32766/brag.371.360