López, T. (2010). Os camiños á Idade Media na poesía de Uxío Novoneyra. Boletín Da Real Academia Galega, (371), 131–144. https://doi.org/10.32766/brag.371.353