Freixeiro Mato, X. R. (2010). Lingua e estilo na obra de Uxío Novoneyra. Boletín Da Real Academia Galega, (371), 81–108. https://doi.org/10.32766/brag.371.350