Cabana, D. X. (2010). Aspectos formais da poesía de Novoneyra. Boletín Da Real Academia Galega, (371), 53–59. https://doi.org/10.32766/brag.371.348