García López, X. A. (2009). Lembranza do escritor Emilio Pita Robelo. Boletín Da Real Academia Galega, (370), 165–178. https://doi.org/10.32766/brag.370.339