Boullón Agrelo, A. I. (2009). Sobre e estandarización da antroponimia proposta para os apelidos. Boletín Da Real Academia Galega, (370), 117–152. https://doi.org/10.32766/brag.370.337