Fernández Freixanes, V. (2008). Arte de paquetería. Boletín Da Real Academia Galega, (369), 257–262. https://doi.org/10.32766/brag.369.325