Nicolás, R. (2008). Xosé María Álvarez Blázquez: unha cala na recepción das súas obras poéticas nos xornais galegos. Boletín Da Real Academia Galega, (369), 189–200. https://doi.org/10.32766/brag.369.320