Méndez Quintas, E. (2008). Os feitos nas investigacións arqueolóxicas de Álvarez Blázquez. Boletín Da Real Academia Galega, (369), 167–188. https://doi.org/10.32766/brag.369.319