Neira Vilas, X. (2006). Lugrís Freire, emigrante. Boletín Da Real Academia Galega, (367), 127–130. https://doi.org/10.32766/brag.367.279