Axeitos, X. L. (2006). Lugrís Freire ou os discursos da nación. Boletín Da Real Academia Galega, (367), 121–126. https://doi.org/10.32766/brag.367.278