González Seoane, E. X. (2006). A gramática de Lugrís na tradición lingüística galega. Boletín Da Real Academia Galega, (367), 25–36. https://doi.org/10.32766/brag.367.273