Barreiro Fernández, X. R., & Axeitos, X. L. (2005). Pedagoxía democrática: a cartilla constitucional de J.M. Paz Novoa (Introdución á edición facsímile da obra). Boletín Da Real Academia Galega, (366), 305–398. https://doi.org/10.32766/brag.366.271