Alonso Montero, X. (2005). Lectura minimamente política dun poema de Lorenzo Varela aparentemente moi político. Boletín Da Real Academia Galega, (366), 217–220. https://doi.org/10.32766/brag.366.269