Alonso Montero, X. (2003). Isidoro Millán: letras clásicas, letras galegas. Boletín Da Real Academia Galega, (364), 227–248. https://doi.org/10.32766/brag.364.246