Torres, X. (2003). As navegacións oceánicas de Xosé Antón Avilés Vinagre. Boletín Da Real Academia Galega, (364), 219–223. https://doi.org/10.32766/brag.364.245