Fonte, R. (2003). Un romántico de futuro. (Mitos de artista na lírica de Avilés de Taramancos). Boletín Da Real Academia Galega, (364), 175–183. https://doi.org/10.32766/brag.364.241