Axeitos, X. L. (2003). A arquitectura poética na obra de Avilés de Taramancos. Boletín Da Real Academia Galega, (364), 27–40. https://doi.org/10.32766/brag.364.236